Strona główna Forum dyskusyjne
Login:   Hasło:    
 

Liczba graczy: 13117

   


Informacje o graczu

Nick cypis2916
Poziom gracza58
Stan konta$-999267.99
Ilość działek6
Liczba szkoleń31
Napisz wiadomość do tego gracza
Zrobione szkolenia
Samoleczenie
Przyspiesza tempo powrotu do zdrowia o około 30%

Zarządca biznesów
Pozwala na zatrudnienie w biznesie Zarządcy, który będzie go prowadził za Ciebie oraz na zakładanie spółek publicznych

Złota rączka
Zmniejsza koszt budowy/rozbudowy biznesów i magazynów biznesów o 50%

Wznoszenie budynków
Zmniejsza czas potrzebny na budowę/rozbudowę biznesów i magazynów biznesów o 75%

Organizacja pracy
Zmniejsza ilość pracowników wymaganych do działania biznesów o 17%

Motywowanie pracowników
Pozwala zatrudniać pracowników na czas o godzinę dłuższy niż ten wynikający z poziomu gracza zwiększając jednocześnie maksymalny poziom rozbudowy magazynów biznesów

Organizacja czasu
Pozwala zwiększyć ilość roboczogodzin w pracy w poszczególnych zawodach o 1, niezależnie od poziomu oraz o tyle zwiększyć limit pracy w pojedyńczym zawodzie Asystenta pracy

Asystent pracy
Pozwala na uruchamianie asystenta pracy w zawodzie, który będzie podejmował pracę automatycznie.

Usługi
Pozwala na dostęp do szkoleń umożliwiających pracę w usługach

Pośrednik handlu nieruchomościami
Koszty nabywania działek mniejsze o 75%

Księgowość
Zmniejsza podatki z posiadanych działek o 50%

Rozwój lokalnej społeczności
Powoduje szybsze o 50% zbliżanie się do centrum działek w mieście

Metody szybkiego uczenia się
Koszt odbywania szkoleń zmniejszony o 75%

Górnictwo i wydobycie
Umożliwia podjęcie pracy w górnictwie i wydobyciu

Handel
Umożliwia podjęcie pracy w handlu

Hodowla
Umożliwia podjęcie pracy w hodowli

Rolnictwo
Umożliwia podjęcie pracy w rolnictwie

Finansista
Umożliwia podjęcie pracy w Banku

Lekarz
Umożliwia podjęcie pracy w Szpitalu

Wykładowca
Umożliwia podjęcie pracy w Szkolnictwie

Kierowca
Umożliwia podjęcie pracy w Transporcie

Budowlaniec
Umożliwia podjęcie pracy w Budownictwie

Kopalnictwo węglowodorów
Umożliwia budowę szybu naftowego

Kopalnictwo węgla
Umożliwia budowę kopalni węgla

Handel (właściciel)
Umożliwia budowę biznesów o charakterze handlowym

Rolnictwo (właściciel)
Pozwala na obsiewanie pól i zbieranie plonów

Finansista (właściciel)
Umożliwia budowę Banku

Lekarz (właściciel)
Umożliwia budowę Szpitala

Wykładowca (właściciel)
Umożliwia budowę Uniwersytetu

Kierowca (właściciel)
Umożliwia budowę Firmy transportowej

Budowlaniec (właściciel)
Umożliwia budowę Firmy budowlanej

reklama | kontakt