Strona główna Forum dyskusyjne
Login:   Hasło:    
 

Liczba graczy: 13141

   

§1 Wprowadzenie

1.1. E-Conomica.pl to internetowa gra MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game). Udział w grze wiąże się z przestrzeganiem zbioru pewnych reguł w postaci niniejszego regulaminu, który powstał po to, aby każdy użytkownik mógł czuć się bezpiecznie i komfortowo.
1.2. Aby móc brać udział w grze, należy założyć konto, zaakceptować niniejszy regulamin i podać dane niezbędne w procesie rejestracji. Po zakończeniu procesu rejestracji konta regulamin staje się umową między E-Conomica.PL, a Użytkownikiem.

§2 Definicje

E-Conomica.PL - internetowa gra MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game), której właścicielem jest WebInspire z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 64, 05-091 Ząbki.
Gra/serwis - E-Conomica.PL
Użytkownik/uczestnik/gracz - osoba zarejestrowana w grze E-Conomica.PL
Nazwa Użytkownika/nick/login - unikalna nazwa Użytkownika w grze
Administratorzy - osoby odpowiedzialne za rozwiązywanie spraw zgłaszanych przez użytkowników. Administratorzy pełnią funkcję kontrolną i dbają o to, aby użytkownicy serwisu przestrzegali postanowień niniejszego regulaminu. Do głównych zadań Administratorów należy między innymi odpowiadanie na pytania użytkowników oraz moderowanie treści w serwisie.

§3 Netykieta

3.1. Netykieta to zbiór zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie. Zasady netykiety wynikają wprost z ogólnych zasad przyzwoitości, a nagminne ich łamanie będzie wiązało się z konsekwencjami, takimi jak blokada dostępu do niektórych części serwisu lub zablokowanie konta. Każdy Użytkownik sam odpowiada za swoje zachowanie. Sugeruje się, aby traktował on pozostałych Użytkowników w taki sposób, w jaki sam chciałby być traktowany.
3.2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystko co dzieje się na jego koncie. Za treści i opinie umieszczane na forum oraz avatar odpowiada tylko i wyłącznie Użytkownik. Niedozwolone są wszelkie przejawy przemocy i agresji. Nie wolno obrażać ani w inny sposób atakować innych Użytkowników. Nie wolno również używać wulgaryzmów.
3.3. Użytkownik ma możliwość poinformowania administratora o zauważonych przypadkach naruszenia Regulaminu bądź netykiety poprzez adres e-mail admin@e-conomica.pl. Każde zgłoszenie naruszenia Regulaminu lub zasad netykiety zostanie zweryfikowane przez Administratorów.

§4 Postanowienia ogólne

4.1. Gra dzieli się na edycje, przy czym kilka edycji może trwać jednocześnie i każdy gracz może brać udział w jednej lub wielu edycjach w tym samym czasie. Informacje o aktualnych edycjach takie jak data rozpoczęcia, data zakończenia i informacje o nagrodach za zwycięstwo w poszczególnych edycjach znajdują się w zakładce "Informacje o edycji".
4.2. W trakcie gry może nastąpić zmiana niektórych reguł i zasad rozgrywki w przypadku, gdyby zaburzały one w sposób znaczący równowagę rywalizacji i powodowały nieuprawnioną przewagę określonej ścieżki rozwoju nad innymi dostępnymi w grze.
4.3. Każda osoba może posiadać w grze tylko jedno konto. Niedozwolone jest korzystanie z wielu kont pod jakimkolwiek pretekstem. Administratorzy monitorują konta Użytkowników, a w przypadku wykrycia procederu wszystkie takie konta zostaną zablokowane. Ten punkt będzie egzekwowany z pełną surowością.
4.4. Niedozwolone jest korzystanie podczas rozgrywki z wszelkiego rodzaju botów, programów czy skryptów naśladujących zachowanie człowieka automatyzujących proces gry.
4.5. Niedozwolone jest wykorzystywanie błędów w grze, które w sposób nieuprawniony pozwalają na zdobycie nienależnych towarów lub środków pieniężnych. W przypadku wykrycia tego rodzaju usterki należy bezwzględnie powiadomić administratora, brak takiego powiadomienia i próba wykorzystania takiego błędu w rywalizacji będzie skutkowała blokadą konta.
4.6. Zwycięzcy edycji są zobowiązani do przekazania swoich danych osobowych i adresu niezbędnych do wysłania nagrody w ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia edycji, w przeciwnym razie nagroda przepada.
4.7. Niedozwolone jest używanie konta w celu rozsyłania SPAMu i wszelkiego rodzaju niechcianych wiadomości do innych Użytkowników, w szczególności rozsyłania ofert reklamowych, wykorzystywania funkcjonalności forum lub systemu wiadomości prywatnych do celów marketingowych, reklamowych czy promocyjnych.

§5 Płatności i konta PREMIUM

5.1. Każdy gracz może aktywować odpłatnie konto PREMIUM rozszeżające możliwości jego konta w grze. Szczegółowy zakres bonusów uzyskiwanych poprzez aktywację konta PREMIUM dostępny jest na stronie aktywacji konta PREMIUM.
5.2. Płatność może być zrealizowana na pośrednictwem serwisu DotPay lub poprzez SMS przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko jednego z wymienionych sposobów płatności.
5.3. Koszt aktywacji konta PREMIUM kształtuje się następująco:
- 4.06 zł (5 zł z VAT) w przypadku aktywacji poprzez serwis DotPay - 1 miesiąc aktywacji konta PREMIUM
- 8.23 zł (10 zł z VAT) w przypadku aktywacji poprzez serwis DotPay - 2 miesiące aktywacji konta PREMIUM
- 12.20 zł (15 zł z VAT) w przypadku aktywacji poprzez serwis DotPay - 3 miesiące aktywacji konta PREMIUM
- 9 zł (11.07 zł z VAT) w przypadku aktywacji poprzez SMS - 1 miesiąc aktywacji konta PREMIUM
5.4. Płatność kanałem SMS możliwa jest tylko dla Użytkowników telefonów komórkowych działających w polskich sieciach komórkowych, tj. T-Mobile, Plus, Orange, Play, Heyah oraz ich partnerach MVNO. W przypadku płatności poprzez SMS Użytkownik może wysłać SMSy za łączną kwotę do 250 PLN netto w czasie 15 minut.
5.5. Gracz aktywując konto PREMIUM robi to w ramach konkretnej edycji, jeżeli kilka edycji trwa jednocześnie, gracz może aktywować konto w ramach jednej lub wielu edycji.
5.6. Usunięcie konta przez posiadacza opłaconego konta PREMIUM nie będzie podstawą do zwrotu środków za jego niewykorzystany czas.

§6 System kar

6.1. Kary są egzekwowane przez Administratorów lub przez Serwis.
6.2. Za łamanie postanowień niniejszego Regulaminu obowiązuje następujący system kar:
* ostrzeżenie
* blokada możliwości wysyłania wiadomości prywatnych
* blokada możliwości pisania postów na forum
* czasowa blokada konta
* usunięcie konta
6.3. W przypadku jednorazowego naruszenia Regulaminu, Użytkownik otrzymuje ostrzeżenie. Jeśli nastąpi ponowne naruszenie Regulaminu, zostanie zastosowana jedna z pozostałych, możliwych form kary.
6.4. Administrator zastrzega sobie prawo do zastosowania dowolnie wybranej kary w przypadku jednorazowego, lecz istotnego naruszenia regulaminu.

§7 Bezpieczeństwo i zasady prywatności na E-Conomica.pl

7.1. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest hasłem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego chronienia hasła, w szczególności udostępniania go osobom trzecim.
7.2. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na konto, Użytkownik nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych z kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Użytkownik loguje się do Serwisu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Serwisu.
7.3. Dla zwiększenia bezpieczeństwa konta, Użytkownik po zakończeniu korzystania z Serwisu powinien się wylogować.
7.4. Logowanie do Serwisu następuje wyłącznie pod adresem E-Conomica.pl. Serwis przestrzega, aby każdorazowo przed logowaniem do Serwisu sprawdzić poprawność adresu, z którego następuje logowanie.
7.5. Administratorzy komunikują się z Użytkownikiem poprzez system wiadomości prywatnych lub informacje zamieszczane na forum Serwisu.
7.6. Serwis komunikuje się z Użytkownikami poprzez podany podczas rejestracji adres e-mail. Wiadomości wysyłane przez Serwis do Użytkownika są zawsze oznaczone w polu nadawcy jako E-Conomica.PL. Jeżeli Użytkownik jest niepewny co do autentyczności otrzymanej wiadomości, zaleca się, aby Użytkownik potwierdził otrzymaną informację poprzez kontakt z Administratorami.
7.7. Wszystkie wiadomości wysyłane za pomocą systemu wiadomości wewnętrznych są dostępne wyłącznie dla nadawcy i odbiorcy.

§8 Prawo autorskie i zasady dotyczące treści

8.1. W Serwisie surowo zabrania się umieszczania:
* materiałów pornograficznych
* materiałów łamiących prawo autorskie
* materiałów propagujących faszyzm
* materiałów nawołujących do przemocy i nienawiści
* materiałów propagujących zażywanie narkotyków
* plików zainfekowanych wirusami
jak i innych materiałów niezgodnych z polskim prawem. W przypadku naruszenia powyższego punktu Regulaminu, Administrator ma prawo do usunięcia materiałów lub treści łamiących regulamin. W przypadku ponownego złamania Regulaminu, konto Użytkownika zostanie zablokowane. Jeżeli działanie Użytkownika naruszającego powyższy punkt Regulaminu będzie uporczywe i celowe, konto Użytkownika zostanie usunięte, a materiały przekazane odpowiednim organom ścigania.
8.2. Zezwala się na umieszczanie w serwisie linków do stron zewnętrznych, z wyjątkiem:
* innych gier internetowych
* witryn internetowych symulujących wygląd serwisu lub podobnych do E-Conomica.PL
* witryn internetowych zabronionych przez prawo polskie
* witryn internetowych służących do przechwytywania lub wyłudzania danych dostępowych do kont Użytkowników
* witryn internetowych, mogących zawierać wirusy lub będących niebezpiecznymi w inny sposób
8.3. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w serwisie materiały i treści, w tym zdjęcia, nie naruszają autorskich praw majątkowych czy innych praw osób trzecich i mogą być wykorzystane w Serwisie zgodnie z Regulaminem i zasadami funkcjonowania Serwisu. Użytkownik zapewnia, iż uzyskał zgodę osób trzecich wskazanych w nadesłanych materiałach czy zdjęciach na ich publikację w Serwisie oraz na wykorzystanie ich przez Serwis zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zasadami funkcjonowania Serwisu.
8.4. Serwisowi przysługuje prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich.
8.5. Serwisowi przysługuje prawo usuwania materiałów i treści nadesłanych przez Użytkownika sprzecznych z polskim prawem, regulaminem Serwisu lub jego zasadami
8.6. W przypadku jakichkolwiek roszczeń skierowanych przeciwko Serwisowi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia prawa, spowodowanego przez opublikowanie materiałów nadesłanych przez Użytkownika, całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik, który takie materiały w Serwisie opublikował.
8.7. Zabrania się kopiowania, wykorzystywania i rozpowszechniania treści zamieszczanych w Serwisie. W szczególności zabrania się kopiowania elementów graficznych.

§9 Dane Użytkownika

9.1. Dane osobowe, podawane przez Użytkowników podczas procesu rejestracji, są chronione przez Serwis. Serwis nie udostępnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.
9.2. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 101 poz. 926) oraz według wytycznych GIODO. Użytkownik ma prawo do zmiany swoich danych oraz do ich usunięcia.
9.3. Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie przez Serwis jego danych osobowych oraz informacji zgromadzonych na jego koncie do celów statystycznych i marketingowych, w szczególności do wykorzystywania podanego przy rejestracji adresu e-mail do wysyłania reklam, ofert handlowych i marketingowych.

§10 Postanowienia końcowe

10.1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. Serwis nie ma obowiązku informowania o zmianach w regulaminie co nie zwalnia Użytkownika z konieczności jego przestrzegania.
10.2. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu i usunąć swoje konto.
10.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
10.4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
reklama | kontakt | 10.11.24.213